Cây ngọc ngân

130.000 

Cây ngọc ngân được xem là có ý nghĩa gắn với tình yêu. Ngoài ra chúng cũng rất hợp khi bạn muốn không khí trong phòng sạch sẽ hơn.