Cây sơn liễu

Cây sơn liễu có thể dùng để làm bonsai, cây trồng trong khuôn viên hoặc để leo tường.