Dây đăng tiêu

Dây đăng tiêu có hoa màu sắc đẹp, thích hợp để trang trí nhà cửa.