Dây liêm hồ đằng

Dây liêm hồ đằng được xem là giống cây xanh leo giàn độc đáo. Vẻ ngoài của chúng có thể gây ấn tượng với bất cứ ai.