Hoa cát đằng

Hoa cát đằng ngày nay không còn là giống cây xanh leo giàn xa lạ nữa. Dưới đây là một số thông tin về chúng.