Hoa đậu biếc

Cây hoa đậu biếc được xem là giống hoa có màu sắc nổi bật, thường dùng để trang trí tại nhiều nơi.