Hoa phượng vàng

Hoa phượng vàng có màu sắc độc đáo và được xem là giống cây quý hiếm.