Hoa ti gôn

Hoa ti gôn ngoài dùng để trang trí thì chúng còn được gắn liền với những câu chuyện khác nhau.